Цветовете в каталога са ориентировъчни защото са зависими от начина по

, които ги обработва и показва устройството на което ги гледате . Реалните цветове можете да видите ако пръчате мостри от мазилките и боите или по хартиения вариант на този цветови каталог

  

1

OW1-A

 

OW1-B

 

OW1-C

   

2

OW2-A

 

OW2-B

 

OW2-C

   

3

OW3-A

 

OW3-B

 

OW3-C

   

4

OW4-A

 

OW4-B

 

OW4-C

   

5

OW5-A

 

OW5-B

 

OW5-C

   

6

OW6-A

 

OW6-B

 

OW6-C

   

7

OW7-A

 

OW7-B

 

OW7-C

   

8

OW8-A

 

OW8-B

 

OW8-C

   

9

OW9-A

 

OW9-B

 

OW9-C

   

10

OW10-A

 

OW10-B

 

OW10-C

   

11

OW11-A

 

OW11-B

 

OW11-C

   

12

OW12-A

 

OW12-B

 

OW12-C

   

13

OW13-A

 

OW13-B

 

OW13-C

   

14

OW14-A

 

OW14-B

 

OW14-C

   

15

OW15-A

 

OW15-B

 

OW15-C

   

16

OW16-A

 

OW16-B

 

OW16-C

   

17

OW17-A

 

OW17-B

 

OW17-C

   

18

OW18-A

 

OW18-B

 

OW18-C

   

19

OW19-A

 

OW19-B

 

OW19-C

   

20

OW20-A

 

OW20-B

 

OW20-C

   

21

OW21-A

 

OW21-B

 

OW21-C

   

22

OW22-A

 

OW22-B

 

OW22-C

   

23

OW23-A

 

OW23-B

 

OW23-C

   

24

A1-A

A1-B

A1-C

A1-D

A1-E

A1-F

  

25

A2-A

A2-B

A2-C

A2-D

A2-E

A2-F

  

26

A3-A

A3-B

A3-C

A3-D

A3-E

A3-F

  

27

A4-A

A4-B

A4-C

A4-D

A4-E

A4-F

  

28

A5-A

A5-B

A5-C

A5-D

A5-E

A5-F

  

29

A6-A

A6-B

A6-C

A6-D

A6-E

A6-F

  

30

A7-A

A7-B

A7-C

A7-D

A7-E

A7-F

  

31

A8-A

A8-B

A8-C

A8-D

A8-E

A8-F

  

32

A9-A

A9-B

A9-C

A9-D

A9-E

A9-F

  

33

A10-A

A10-B

A10-C

A10-D

A10-E

A10-F

  

34

A11-A

A11-B

A11-C

A11-D

A11-E

A11-F

  

35

A12-A

A12-B

A12-C

A12-D

A12-E

A12-F

  

36

A13-A

A13-B

A13-C

A13-D

A13-E

A13-F

  

37

A14-A

A14-B

A14-C

A14-D

A14-E

A14-F

  

38

A15-A

A15-B

A15-C

A15-D

A15-E

A15-F

  

39

A16-A

A16-B

A16-C

A16-D

A16-E

A16-F

  

40

A17-A

A17-B

A17-C

A17-D

A17-E

A17-F

  

41

A18-A

A18-B

A18-C

A18-D

A18-E

A18-F

  

42

A19-A

A19-B

A19-C

A19-D

A19-E

A19-F

  

43

A20-A

A20-B

A20-C

A20-D

A20-E

A20-F

  

44

A21-A

A21-B

A21-C

A21-D

A21-E

A21-F

  

45

A22-A

A22-B

A22-C

A22-D

A22-E

A22-F

  

46

A23-A

A23-B

A23-C

A23-D

A23-E

A23-F

  

47

A24-A

A24-B

A24-C

A24-D

A24-E

A24-F

  

48

A25-A

A25-B

A25-C

A25-D

A25-E

A25-F

  

49

A26-A

A26-B

A26-C

A26-D

A26-E

A26-F

  

50

A27-A

A27-B

A27-C

A27-D

A27-E

A27-F

  

51

A28-A

A28-B

A28-C

A28-D

A28-E

A28-F

  

52

A29-A

A29-B

A29-C

A29-D

A29-E

A29-F

  

53

A30-A

A30-B

A30-C

A30-D

A30-E

A30-F

  

54

A31-A

A31-B

A31-C

A31-D

A31-E

A31-F

  

55

A32-A

A32-B

A32-C

A32-D

A32-E

A32-F

  

56

A33-A

A33-B

A33-C

A33-D

A33-E

A33-F

  

57

A34-A

A34-B

A34-C

A34-D

A34-E

A34-F

  

58

A35-A

A35-B

A35-C

A35-D

A35-E

A35-F

  

59

A36-A

A36-B

A36-C

A36-D

A36-E

A36-F

  

60

A37-A

A37-B

A37-C

A37-D

A37-E

A37-F

  

61

A38-A

A38-B

A38-C

A38-D

A38-E

A38-F

  

62

B1-A

B1-B

B1-C

B1-D

B1-E

B1-F

  

63

B2-A

B2-B

B2-C

B2-D

B2-E

B2-F

  

64

B3-A

B3-B

B3-C

B3-D

B3-E

B3-F

  

65

B4-A

B4-B

B4-C

B4-D

B4-E

B4-F

  

66

B5-A

B5-B

B5-C

B5-D

B5-E

B5-F

  

67

B6-A

B6-B

B6-C

B6-D

B6-E

B6-F

  

68

B7-A

B7-B

B7-C

B7-D

B7-E

B7-F

  

69

B8-A

B8-B

B8-C

B8-D

B8-E

B8-F

  

70

B9-A

B9-B

B9-C

B9-D

B9-E

B9-F

  

71

B10-A

B10-B

B10-C

B10-D

B10-E

B10-F

  

72

B11-A

B11-B

B11-C

B11-D

B11-E

B11-F

  

73

B12-A

B12-B

B12-C

B12-D

B12-E

B12-F

  

74

B13-A

B13-B

B13-C

B13-D

B13-E

B13-F

  

75

B14-A

B14-B

B14-C

B14-D

B14-E

B14-F

  

76

B15-A

B15-B

B15-C

B15-D

B15-E

B15-F

  

77

B16-A

B16-B

B16-C

B16-D

B16-E

B16-F

  

78

B17-A

B17-B

B17-C

B17-D

B17-E

B17-F

  

79

B18-A

B18-B

B18-C

B18-D

B18-E

B18-F

  

80

B19-A

B19-B

B19-C

B19-D

B19-E

B19-F

  

81

B20-A

B20-B

B20-C

B20-D

B20-E

B20-F

  

82

B21-A

B21-B

B21-C

B21-D

B21-E

B21-F

  

83

B22-A

B22-B

B22-C

B22-D

B22-E

B22-F

  

84

B23-A

B23-B

B23-C

B23-D

B23-E

B23-F

  

85

B24-A

B24-B

B24-C

B24-D

B24-E

B24-F

  

86

B25-A

B25-B

B25-C

B25-D

B25-E

B25-F

  

87

B26-A

B26-B

B26-C

B26-D

B26-E

B26-F

  

88

B27-A

B27-B

B27-C

B27-D

B27-E

B27-F

  

89

B28-A

B28-B

B28-C

B28-D

B28-E

B28-F

  

90

B29-A

B29-B

B29-C

B29-D

B29-E

B29-F

  

91

B30-A

B30-B

B30-C

B30-D

B30-E

B30-F

  

92

B31-A

B31-B

B31-C

B31-D

B31-E

B31-E

  

93

B32-A

B32-B

B32-C

B32-D

B32-E

B32-E

  

94

B33-A

B33-B

B33-C

B33-D

B33-E

B33-E

  

95

B34-A

B34-B

B34-C

B34-D

B34-E

B34-E

  

96

B35-A

B35-B

B35-C

B35-D

B35-E

B35-F

  

97

B36-A

B36-B

B36-C

B36-D

B36-E

B36-F

  

98

B37-A

B37-B

B37-C

B37-D

B37-E

B37-F

  

99

B38-A

B38-B

B38-C

B38-D

B38-E

B38-F

  

100

C1-A

C1-B

C1-C

C1-D

C1-E

C1-F

  

101

C2-A

C2-B

C2-C

C2-D

C2-E

C2-F

  

102

C3-A

C3-B

C3-C

C3-D

C3-E

C3-F

  

103

C4-A

C4-B

C4-C

C4-D

C4-E

C4-F

  

104

C5-A

C5-B

C5-C

C5-D

C5-E

C5-F

  

105

C6-A

C6-B

C6-C

C6-D

C6-E

C6-F

  

106

C7-A

C7-B

C7-C

C7-D

C7-E

C7-F

  

107

C8-A

C8-B

C8-C

C8-D

C8-E

C8-F

  

108

C9-A

C9-B

C9-C

C9-D

C9-E

C9-F

  

109

C10-A

C10-B

C10-C

C10-D

C10-E

C10-F

  

110

C11-A

C11-B

C11-C

C11-D

C11-E

C11-F

  

111

C12-A

C12-B

C12-C

C12-D

C12-E

C12-F

  

112

C13-A

C13-B

C13-C

C13-D

C13-E

C13-F

  

113

C14-A

C14-B

C14-C

C14-D

C14-E

C14-F

  

114

C15-A

C15-B

C15-C

C15-D

C15-E

C15-F

  

115

C16-A

C16-B

C16-C

C16-D

C16-E

C16-F

  

116

C17-A

C17-B

C17-C

C17-D

C17-E

C17-F

  

117

C18-A

C18-B

C18-C

C18-D

C18-E

C18-F

  

118

C19-A

C19-B

C19-C

C19-D

C19-E

C19-F

  

119

C20-A

C20-B

C20-C

C20-D

C20-E

C20-F

  

120

C21-A

C21-B

C21-C

C21-D

C21-E

C21-F

  

121

C22-A

C22-B

C22-C

C22-D

C22-E

C22-F

  

122

C23-A

C23-B

C23-C

C23-D

C23-E

C23-F

  

123

C24-A

C24-B

C24-C

C24-D

C24-E

C24-F

  

124

C25-A

C25-B

C25-C

C25-D

C25-E

C25-F

  

125

C26-A

C26-B

C26-C

C26-D

C26-E

C26-F

  

126

C27-A

C27-B

C27-C

C27-D

C27-E

C27-F

  

127

C28-A

C28-B

C28-C

C28-D

C28-E

C28-F

  

128

C29-A

C29-B

C29-C

C29-D

C29-E

C29-F

  

129

C30-A

C30-B

C30-C

C30-D

C30-E

C30-F

  

130

C31-A

C31-B

C31-C

C31-D

C31-E

C31-F

  

131

C32-A

C32-B

C32-C

C32-D

C32-E

C32-F

  

132

C33-A

C33-B

C33-C

C33-D

C33-E

C33-F

  

133

C34-A

C34-B

C34-C

C34-D

C34-E

C34-F

  

134

C35-A

C35-B

C35-C

C35-D

C35-E

C35-F

  

135

C36-A

C36-B

C36-C

C36-D

C36-E

C36-F

  

136

C37-A

C37-B

C37-C

C37-D

C37-E

C37-F

  

137

C38-A

C38-B

C38-C

C38-D

C38-E

C38-F

  

138

D1-A

D1-B

D1-C

D1-D

D1-E

D1-F

  

139

D2-A

D2-B

D2-C

D2-D

D2-E

D2-F

  

140

D3-A

D3-B

D3-C

D3-D

D3-E

D3-F

  

141

D4-A

D4-B

D4-C

D4-D

D4-E

D4-F

  

142

D5-A

D5-B

D5-C

D5-D

D5-E

D5-F

  

143

D6-A

D6-B

D6-C

D6-D

D6-E

D6-F

  

144

D7-A

D7-B

D7-C

D7-D

D7-E

D7-F

  

145

D8-A

D8-B

D8-C

D8-D

D8-E

D8-F

  

146

D9-A

D9-B

D9-C

D9-D

D9-E

D9-F

  

147

D10-A

D10-B

D10-C

D10-D

D10-E

D10-F

  

148

D11-A

D11-B

D11-C

D11-D

D11-E

D11-F

  

149

D12-A

D12-B

D12-C

D12-D

D12-E

D12-F

  

150

D13-A

D13-B

D13-C

D13-D

D13-E

D13-F

  

151

D14-A

D14-B

D14-C

D14-D

D14-E

D14-F

  

152

D15-A

D15-B

D15-C

D15-D

D15-E

D15-F

  

153

D16-A

D16-B

D16-C

D16-D

D16-E

D16-F

  

154

D17-A

D17-B

D17-C

D17-D

D17-E

D17-F

  

155

D18-A

D18-B

D18-C

D18-D

D18-E

D18-F

  

156

D19-A

D19-B

D19-C

D19-D

D19-E

D19-F

  

157

D20-A

D20-B

D20-C

D20-D

D20-E

D20-F

  

158

D21-A

D21-B

D21-C

D21-D

D21-E

D21-F

  

159

D22-A

D22-B

D22-C

D22-D

D22-E

D22-F

  

160

D23-A

D23-B

D23-C

D23-D

D23-E

D23-F

  

161

D24-A

D24-B

D24-C

D24-D

D24-E

D24-F

  

162

D25-A

D25-B

D25-C

D25-D

D25-E

D25-F

  

163

D26-A

D26-B

D26-C

D26-D

D26-E

D26-F

  

164

D27-A

D27-B

D27-C

D27-D

D27-E

D27-F

  

165

D28-A

D28-B

D28-C

D28-D

D28-E

D28-F

  

166

D29-A

D29-B

D29-C

D29-D

D29-E

D29-F

  

167

D30-A

D30-B

D30-C

D30-D

D30-E

D30-F

  

168

D31-A

D31-B

D31-C

D31-D

D31-E

D31-F

  

169

D32-A

D32-B

D32-C

D32-D

D32-E

D32-F

  

170

D33-A

D33-B

D33-C

D33-D

D33-E

D33-F

  

171

D34-A

D34-B

D34-C

D34-D

D34-E

D34-F

  

172

D35-A

D35-B

D35-C

D35-D

D35-E

D35-F

  

173

D36-A

D36-B

D36-C

D36-D

D36-E

D36-F

  

174

D37-A

D37-B

D37-C

D37-D

D37-E

D37-F

  

175

D38-A

D38-B

D38-C

D38-D

D38-E

D38-F